Myklebust

22 nye eneboliger i rekke på Tananger.

Prosjektnavn

Myklebust Eneboliger i Rekke

Kunde

Sola Kommune

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

22 stk. eneboliger.

Oppdraget

22 nye eneboliger i rekke, med adressen Havblikk, alle plassert i et nytt byggefelt på Tananger med utsyn over sjøen, skjærgården i nærheten og med gode trafikkforbindelser til Stavanger.

Løsningen

Eneboligene er alle utformet med henblikk på tilgjengelighet, rasjonalitet og kontakt med naturen. Boligene fordeler seg på 3 typer, alle i 2 etasjer (enkelte med kjeller i tillegg) og i prinsippet veldig like mht. organisering av rom, dog med ulike planløsninger, størrelse, samt disponeringen av arealene. Selve boligrekkene er en sammenstilling av rektangulære boligmoduler, som forskyver seg ift. terrenget og fasaden. Selve fasadeuttrykket er en vekselvirkning imellom fasadeplater (1 signaturfarge for hver av de 3 typer) og stående trekledning. Dette skaper en form for rytme, og samtidig som det binder boligrekkene sammen er denne bruken av materiale også med til å definere overgangen mellom de enkelte boliger. (alle foto av: www.tsfoto.com)

Resultatet

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

  • Kate Holm

    Markedskoordinator for Arkitektur i Norconsult og partner, markedsområdeleder for Nordic, Arkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid