Østråt - rehabilitering

Oppdraget omfatter forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt. Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har i samarbeid med Asplan Viak, Norconsult , INOR og Sletten utført prosjekteringen for rehabiliteringen og ombyggingen av Østråt.

Prosjektnavn

Østråt - rehabilitering

Kunde

Odd Berg Gruppen v/Arctic Hunting as og Totalrenovering

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

BRA ca 500 m2

Oppdraget

Boligen med tilhørende uthus er i gjeldende reguleringsplan foreslått bevart. Ved rammetillatelse er det gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan og formålsendring fra bolig- til forretningsformål.

Løsningen

Husets stil og særpreg er tatt vare på samt romkvaliteter som over tid er tilført boligen. Den gamle bebyggelsen ligger samlet i den nordvestre delen av eiendommen, rundt et sørvendt tun som er skjermet mot nord av høyden med de høye grantrærne. Kjørevei inn i tunet fra nordøst. Dette gir et bedre og mer sentralt inngangsparti med god plass og universell tilgjengelighet. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen Medarbeider: arkitektassistent Alf Harald Bårdslett

Resultatet

Nye areal er tilpasset husets stil i form av takopplett, påbygg og tilbygg. Ny hovedinngang er lokalisert til tunet på vestsida.

Tverrfaglig samarbeid