Øyfjellet vindpark

Norconsult har vært med i hele prosessen helt siden 2013 for å gjøre Øyfjellet vindpark klart for bygging. Etter utbygningen av prosjektet som er planlagt å vare mellom 2019-2021 vil vindparken lokalisert vest for Mosjøen produsere omkring 1.3 TWh.

Prosjektnavn

Øyfjellet vindpark

Kunde

Eolus Vind

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Antall vindturbiner: 70-90 stk Planlagt installert effekt: 400 MW Forventet årsproduksjon: 1.3 TWh

Oppdraget

Eolus Vind har lenge arbeidet med realiseringen av vindparken som fikk endelig konsesjon i 2016. Norconsult har vært med i planleggingsprosessen siden 2013. Vindparken fikk godkjent endring til 400 MW installert effekt i oktober 2018. I november fikk Norconsult oppdraget med å utarbeide konkurransegrunnlaget som ble ferdigstilt og sendt ut til tilbydere desember 2018.

Løsningen

Norconsult har bistått utbygger Eolus i deler av prosjektet helt siden konsesjonsfasen. Arbeidene Norconsult har deltatt i har vært utarbeiding av detaljplaner, MTA-plan, kraftlinjeutredninger, geologiske undersøkelser og utabeidelse av konkurransegrunnlaget for kraftlinjen og all infrastruktur i vindparken.

  • Arne Ravndal Finnby

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid