vannsklie som går ned i et basseng

Tana svømmehall

Detaljprosjektering av totalentreprise for Mats Hus AS. Byggherre er Tana kommune.

Prosjektnavn

Tana svømmehall

Kunde

Mats-Hus AS (totalentreprenør) Tana kommune (byggherre)

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Norconsult har prosjektert følgende fag; ARK, SØK, LARK, RIB, RIBr, RIaku , RIG og RIBfy. I tillegg har Norconsult har prosjektert RIV og RIE direkte for tekniske underentreprenører med separate kontrakter mot disse.

 

Løsningen

Nybygget består av to deler der den ene delen rommer garderobefunksjoner, lagerrom og vaktrom, mens den andre delen består av selve svømmehallen. Her finnes det er 12,5x25 meters konkurransebasseng, sklie og boblebad. Bygningskroppen henger fast i eksisterende flerbrukshall og skolebygg hvilket gir muligheter for sambruk av sentrale publikumsarealer i flerbruksbygget og parkeringsforhold med et minimum av ombygging. Dette gir god tilgjengelighet til svømmehallen og for alle brukerne.

Bassengdelen med sin fasade åpner seg opp mot et felles adkomstområde og bidrar til «liv og aktivitet» i området. Svømmehallen er utformet som et selvstendig byggverk underordnet og tilpasset eksisterende anlegg i både volum og materialbruk. Fellesarealet med garderober og øvrig bi-funksjoner utgjør et lavere volum som er plassert inntil flerbruksdelen og utgjør et bindeledd mellom to større volumer.

Bassengdelen er utformet som en enkel rektangulær form alla skolefløyen. En del av taket over svømmehallen er forhøyet for å gi tilstrekkelig plass for sklien. Innvendig er overflatene holdt lyse med oppbrudd av grå treullsementplater, grå dører og grønn sklie og skap i garderobene. Eksteriørt er det benyttet vertikal Kebony som på de sammenhengende volumer.

  • Irene Jullum Hagen

    Rådgiver

  • Kontakt oss