Vadsø flerbrukshus

Detaljprosjektering av totalentreprise for Nord Norsk Bygg AS. Vadsø kommunale eiendomsselskap KF er byggherre. Norconsult har prosjektert følgende fag; ARK, LARK, SØK, RIBr, RIB, RIaku, RIBfy, RIE og RIV.

Prosjektnavn

Vadsø flerbrukshus

Kunde

Nord Norsk Bygg AS (totalentreprenør)

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Eksisterende barneskole ble ombygget til å huse nye funksjoner i form av kultursal med teleskopamfi, øverrom, foaje, klasserom, kontorlokaler og studiesenter. Prosjektet består av 3 etasjer og utgjør samlet 3665 kvm BRA.

 

Løsningen

Kultursalen er bygget i tidligere aula og eksisterende galleri rundt aulaen er ombygget til gangareal for funksjonene i plan 02. Kultursalen utgjør 232, 1 kvm nta og det dimensjonerende persontallet er 300. Ved tilbaketrukket amfi kommer flere rømningsdører til syne, og persontallet er noe høyere.

Konstruksjonene rundt salen holder 60dB, og salen er kledd inn med skråstilte spilepaneler av akustiske årsaker. I prosjektet ble også samtlige vinduer i fasaden skiftet ut, mens ny fasadekledning er en del av et senere byggetrinn.

Eksisterende hovedinngang er utvidet og det er bygget en solid rampe/ trappekonstruksjon i granitt og skifer i forbindelse med denne. Hovedinngangen inneholder kiosk og foaje og vil benyttes også i forbindelse med funksjoner i fremtidige byggetrinn; eksempelvis kino. Prosjektet tilfredsstiller krav til universell utforming.

  • Irene Jullum Hagen

    Rådgiver

  • Kontakt oss