Norconsult har en uavhengig varslingskanal (Norconsult Speak Up) hvor medarbeidere kan varsle om brudd eller mistanke om brudd på lover, forskrifter eller Norconsults etiske retningslinjer. Medarbeidere som rapporterer bekymringer om eller brudd på lover og regler i god tro, skal ikke bli utsatt for sanksjoner. En varslingssak vil bli behandlet fortrolig og bli fulgt opp diskret og grundig.

 

En varslingssak skal registreres i Norconsult Speak Up.

 

Speak Up (deloitte-halo.com)

 

Speak Up administreres av Deloitte Advokatfirma AS (heretter omtalt som Deloitte) på vegne av Norconsult konsernet. Alle varsler blir tatt på alvor, og du mottar en bekreftelse fra en advokat hos Deloitte med ansvar for Norconsult’s varslingssaker, senest 24 timer etter at du har sendt inn varselet.