Bygning sett fra gressplen

Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg (ROT)

Rehabilitering, ombygging og tilbygg er komplekse prosjekter som involverer mange fag. I Norconsult har vi erfaring og kompetanse til å veilede deg gjennom prosessen, så bygget ditt sikres fremtidig fleksibilitet og funksjonalitet.

I rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter er det mange ulike grensesnitt som påvirker hverandre og som man må ta hensyn til. I Norconsult har vi de nødvendige ressursene som veileder deg, så du skal være trygg på at du tar de riktige vurderingene og beslutningene. 

Vi bistår i alle faser av et prosjekt, fra tidligfasevurderinger til kontroll av utførelse på byggeplass. For å sikre gode løsninger fra start, foretar vi en kartlegging av byggets tilstand. Vi har inngående kunnskap om tidligere byggemetoder og materialbruk, og om hvilke løsninger som best tilfredsstiller dine behov uten at det går på bekostning av bygningens tekniske eller funksjonelle egenskaper. Dette gjelder også for bevaringsverdige bygninger. 

Vi vurderer om prosjekter er søknadspliktige og hvilke krav som gjelder, og bistår med å søke om dispensasjon og unntak der det er nødvendig.  

Vårt landsdekkende fagmiljø bidrar og veileder i alle typer byggeprosjekter og sørger for skreddersydde løsninger for ditt prosjekt. Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med rehabilitering, ombygging og tilbygg.

 • Thor-Oskar Relander

  Fagekspert Bygningsfysikk

 • Anne Jenny Bergseth

  Fagspesialist Arkitektur og kulturminne

 • Siril Betten

  Senior interiørarkitekt

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg (ROT)