KI sentral for å vurdere sol-, vind- og klimaforhold

Norconsults arkitekter i Nordic Office of Architecture gikk til topps på Island i en internasjonal arkitektkonkurranse da de brukte kunstig intelligens (KI) for å vurdere sol-, vind- og klimaforhold i et eiendomsprosjekt.

I tøff, internasjonal konkurranse gikk Nordic Office of Architecture, i samarbeid med EFLA, til topps da Arkitektforeningen på Island og Breið Developmental åpnet opp for forslag om å lage en plan for et nytt bolig- og næringsområde vest på Island.

Både bærekraft og evnen til å tilpasse seg klimaendringer ble vektlagt i konkurransen.

Design med kunnskap

– Ved hjelp av KI-verktøyet Autodesk Forma kunne arkitektene i Nordic vurdere sol-, vind- og klimaforhold og justere boligutbyggingen, slik at man oppnår et mest mulig behagelig og gunstig mikroklima mellom bygningene. Med andre ord, boligene får best mulig solforhold, behagelig vind og minst mulig støy fra klimaforholdene, sier Johanna Helgadóttir, som leder planavdelingen i Nordic Office of Architecture Island. 

Johanna Helgadóttir, som leder planavdelingen i Nordic Office of Architecture Island.
Johanna Helgadóttir, som leder planavdelingen i Nordic Office of Architecture Island.

Akranes er en halvøy vest for hovedstaden Reykjavik som strekker seg ut i havet, dermed er det viktig å skape et godt mikroklima.

– Ved bruk av KI får vi tilgang på nødvendig data slik at vi kan designe med kunnskap. Denne tilgangen betyr at vi kan undersøke mulighetene til et spesifikt sted, slik at vi raskt kan teste en rekke designalternativer og monitorere i sanntid hvilke miljø-, funksjons- og designmessige konsekvenser hvert enkelt designforslag innebærer, sier Knut Ramstad, leder for teknologi og bærekraft i Nordic Office of Architecture og professor ved NTNU.

Beslutninger for hele planprosessen

Autodesk Forma er til stor hjelp når man skal ta beslutninger fra en tidlig fase og gjennom hele planprosessen. Resultatene fra simuleringene påvirker designet og hjelper til med å ta raskere og konstante beslutninger. Nordic brukte hovedsakelig vind-, sol- og dagslysstudier, men arkitektene har også testet verktøyet opp mot støy, utsikt og planløsning.

En av de mest brukte funksjonene er vindanalysen. Ved å bruke vindkomfortanalysene kan du ta en informert beslutning om hvor du skal plassere ulike uterom for ulike aktiviteter og å danne bygningene på en måte som ikke danner sterk vind.

Nordics arkitekter har erfart KI-verktøyet har vært spesielt viktig i dette prosjektet, siden Breið lengst syd på Akranes-halvøya ligger utsatt til for sterke vinder fra noen bestemte retninger. I tillegg er det begrenset med dagslys på Island vinterstid, noe som har gjort dagslysfaktoren viktigere for designet, samt at utsikt mot både fjell og hav gir økt verdi for de som skal bo på eiendommene.

– Flotte prosjekter starter med et flott konsept, og gode konsepter må utvikles med omfattende kunnskap og teknisk presisjon. I tidligfasen skaper vi prosjektverdier som designkvaliteter, fleksibilitet, bærekraft og kostnader. Jo mer effektive og presise vi kan være på den tidlige fasen, jo bedre prosjektytelse kan vi utvikle og jo mer forutsigbarhet for de kommende fasene vil vi ha, sier Knut Ramstad.

Knut Ramstad, leder for teknologi og bærekraft i Nordic Office of Architecture og professor ved NTNU.
Knut Ramstad, leder for teknologi og bærekraft i Nordic Office of Architecture og professor ved NTNU.

God støtte

En viktig erfaring for Nordics arkitekter i prosjektet, var at Autodesk Forma ga arkitektene tillit til at forslaget ville støtte gode mikroklimaforhold for utbyggingsområdet.

Det var enkelt å teste ut designet slik at arkitektene var trygge på at uterommene ville ha tilstrekkelig dagslys og var skjermet for den sterke vinden i området og samtidig skape et mer bærekraftig samfunn som støtter mer mangfoldig mobilitet og aktivitet.

Nordic Office of Architecture Island bruker Forma i alle planleggingsprosjekter, særlig stor nytte har det gitt for å ta gode beslutninger på et tidlig stadium i prosjekter. Dette er noe kundene også verdsetter.

Les mer om Nordic Office of Architecture og Autodesk Forma på Autodesks nettsider her

Norconsults konsernsjef Egil Hogna forteller om hvordan arkitektene i Nordic Office of Architecture brukte kunstig intelligens for å oppnå et mest mulig behagelig klimaforhold i utvikling av byer og bomiljø

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kontakt oss