Workplace Oo - Røranlegg

Norconsult har detaljprosjektert rør-enterprise og ventilasjonsanlegg for henholdsvis for Oras AS og Energima Prosjekt AS på Workplace Oo på Storo i Oslo.

Prosjektnavn

Workplace Oo - Røranlegg

Kunde

Oras AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Nøkkeltall

24 000 m² kontorbygg 600 kW frikjøling

Oppdraget

Workplace Oo på Storo er kontorbyggprosjekt med fokus lavt energibruk, som sikres gjennom gode løsninger for energiforsyning, detaljer og materialvalg.  Bygget er på hele 24 000 m² fordelt på åtte etasjer (inkl. underetasje).

Løsningen

Bygget skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM Excellent.

Kjølebehov dekkes fullstendig som frikjøling fra energibrønner gjennom konseptet Deep Green Cooling. Deep Green Cooling er Skanskas helhetlige konsept for frikjøling og forvarming av ventilasjonsluft og krever ikke mekanisk arbeid utover sirkulasjonspumper.

Workplace Oo på Storo er kontorbyggprosjekt med fokus lavt energibruk, som sikres gjennom gode løsninger for energiforsyning, detaljer og materialvalg.  Bygget er på  24 000 m² fordelt på åtte etasjer (inkl. underetasje).

Bygget skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM Excellent.

Helhetlige ventilasjonsløsninger med separate tillufts- og avtrekksaggregater, som utnytter energibrønner til både forvarming av ventilasjonsluft på vår og høst og komplett frikjøling på sommeren. 

Detaljprosjektering ventilasjonsentreprise for Energima Prosjekt AS.

Dette er et BIM-prosjekt, med detaljert 3D-modellering av alle system.

  • Simen Seip Blystad

    Gruppeleder, Bygg og Eiendom VVS

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid