ålesund by ut mot havet

Ålesund

Norconsult Ålesund

Ålesundkontoret er lokalisert på to kontorer; Retirovegen 4 og Borgundvegen 494.

Norconsult er det største rådgivende ingeniørfirmaet på Sunnmøre og har sterke fagmiljøer på de fleste fagfelt, blant annet:

 

 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Planprosesser
 • Byggeteknikk
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Vann og avløp
 • Veg, bane og flyplass
 • Industri
 • Elektro
 • VVS
 • Prosjektadministrasjon
 • Miljø og energi
 • Taks.

Vi jobber kontinuerlig for å tilby det beste av digitale verktøy og prosesser og benytter bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i stort sett alle oppdrag. Vi gjennomfører flere av våre tverrfaglige prosjekter ved hjelp av Virtual Design and Construction (VDC). Og har også flere sertifisert dronepiloter. Bærekraftsgruppen vår operere som en pådriver for å omsette bærekraftstanken til konkrete løsninger. Flere medarbeidere er godkjente BREEAM-Nor Ap og BREEAM-Nor revisorer.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Kontaktpersoner

Arne Grim Maurstad

Leder

Christoffer Nilsen

Avdelingsleder Bygg og Arkitektur

Sindre Blindheim

Avdelingsleder Plan og Samferdsel

Kontakt oss