ålesund by ut mot havet

Ålesund

Norconsult Ålesund

Ålesundkontoret er lokalisert på to kontorer; Retirovegen 4 og Borgundvegen 494.

Norconsult er det største rådgivende ingeniørfirmaet på Sunnmøre og har sterke fagmiljøer på de fleste fagfelt, blant annet innen arkitektur og landskapsarkitektur, byggeteknikk og teknisk infrastruktur, inkludert geoteknikk og ingeniørgeologi.

Vår ekspertise strekker seg videre til prosjektledelse og utvikling av bærekraftige løsninger innen miljø og energi, samt spesialiserte tekniske tjenester for vann og avløp, veg, bane og flyplassanlegg, industri, elektro og VVS. Vi tilbyr også tjenester innen taksering.

Vi jobber kontinuerlig for å tilby det beste av digitale verktøy og prosesser og benytter bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i stort sett alle oppdrag.

Vi gjennomfører flere av våre tverrfaglige prosjekter ved hjelp av Virtual Design and Construction (VDC). Og har også flere sertifisert dronepiloter. Bærekraftsgruppen vår operere som en pådriver for å omsette bærekraftstanken til konkrete løsninger. Flere medarbeidere er godkjente BREEAM-Nor Ap og BREEAM-Nor revisorer.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Telefonnummer

+47 99 24 93 03

  • Arne Grim Maurstad

    Leder

  • Christoffer Nilsen

    Avdelingsleder Bygg og Arkitektur

  • Sindre Blindheim

    Avdelingsleder Plan og Samferdsel

  • Kontakt oss