Miljøkartlegging bebyggelse – Ålesund lufthavn

Ålesund lufthavn er en nasjonal lufthavn lokalisert på øya Vigra i Giske kommune, like utenfor Ålesund. Norconsult har bistått med miljøkartlegging av ubebodd bebyggelse i nærheten av rullebanen.

Prosjektnavn

Miljøkartlegging bebyggelse – Ålesund lufthavn

Kunde

Avinor

Sted

Norge

Periode

2021

Nøkkeltall

Areal kartlagt ca. 640 kvadratmeter

Oppdraget

Enebolig og løe på adresse Synesvegen 66 og løe med gnr/bnr 3/371 i Giske kommune ligg for nærme

flystripen på Ålesund lufthavn Vigra. Avinor skal i den forbindelse rive byggene som ikke har vært bebodd på mange år.

 

Løsningen

Ved riving skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse (i henhold til  krav i TEK17). Fraksjonene av farlig avfall og tunge rivemasser som presenteres i miljøsaneringsbeskrivelsen skal implementeres i avfallsplanen for prosjektet sammen med ordinært riveavfall.

Norconsult har i denne sammenheng bidratt med miljøkartlegging av bygningsmassene, utarbeida miljøsaneringsbeskrivelse og laget til avfallsplaner.

 

Resultatet

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplaner er overlevert byggherre.

Videre tiltak og eventuell bruk av frigitt areal på lufthavnsområde er fortsatt ikke avklart.

 

  • Dan Nakken Innvær

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid