Inngangsdør i gull, Telegrafenbygget

Telegrafen

Norconsult Oslo - Telegrafen

På historiske Telegrafen har vi et stort tverrfaglig miljø bestående av arkitekter, planleggere, landskapsarkitekter og ingeniører innen flere spesialfag. Sammen danner dette et kraftsenter for arkitektur, ingeniørkunst og bærekraftig byutvikling. Datterselskapet vårt, Nordic Office of Architecture, har 250 arkitekter som holder til i samme lokaler.  

Vi er opptatt av å være der kundene våre er, og med kontorlokaler i Oslo sentrum har vi oppnådd gangavstand til mange av våre viktige samarbeidspartnere.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Kongens gate 21, 0153 Oslo

Telefonnummer

+47 67 57 10 00

Postadresse

Postboks 1257, 0111 Vika

  • Kate Holm

    Kontoransvarlig, markedskoordinator for Arkitektur i Norconsult og markedsområdeleder Nordic, Arkitekt MNAL

  • Amund Siem Utne

    Prosjektdirektør Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss