Bergelandsgården

Rehabilitering og ombygging, samt tilbygg i Bergelandsgaten 30 i Stavanger Sentrum.

Prosjektnavn

Bergelandsgården

Kunde

Bergeland Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2016

Nøkkeltall

BTA 12.000 m².

Oppdraget

Bergelandsgaten 30 ble bygget for Stavanger Indremisjon i 1985. Tomten ligger i grensefeltet mellom småskala trehusbebyggelse og de store bygningsvolumene langs Bergelandsgata. Kvartalet hadde et "uferdig" hjørne mot nord-øst som byggherren ønsket å ferdigstille samtidig som bygget ble tilpasset nye leietakere, blant annet Statens Vegvesen. Innvendig ble kontorlokalene tilpasset vår tids arbeidsform med mange åpne landskap. Og generelt ble byggets tekniske standard betraktelig oppgradert. Bygget hadde en monoton fasade før rehabiliteringen.

Løsningen

Vi ønsket å gi fasaden et nytt uttrykk. Underdele volumene for å redusere byggets skala og ved hjelp av dette harmonere bedre med omkringliggende bebyggelse. Samtidig ønsket vi å bringe inn en større variasjon i materialer med innslag av tre for å "snakke" med den bakenforliggende trehusbebyggelsen.

Resultatet

Ferdigstilt i 2016.

  • Einar Stig Eriksen

    Oppdragsleder

  • Anne Brit Hodne

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid