Nesbru bo- og omsorgssenter

Nesbru bo- og behandlingssenter i Asker er en kommunal institusjon for personer med demens og med alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

Prosjektnavn

Nesbru sykehjem

Kunde

Asker kommune

Sted

Norge

Periode

2013 til 2017

Nøkkeltall

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

 

Bruttoareal: 9.000m². Byggekostnad: NOK 300 mill

Oppdraget

Norconsult har i samarbeid med Nordic hatt prosjektering av nytt sykehjem i Asker. Norconsult har hatt alle rådgivende ingeniør fag. Prosjektet omfatter skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase.

 

Løsningen

Nesbru bo- og omsorgssenter har 72 langtidsplasser fordelt på 3 avdelinger, i tillegg til fellestjenester, ledelsesfasiliteter, støttefunksjoner og et aktivitetssenter. Senteret består av to hovedbygg med gangforbindelse imellom.

Her skal beboerne kunne være sammen og ha lett tilgang til skjermede uteområder. En "hovedgate" strekker seg fra hovedinngangspartiene gjennom kafeteriaen og inn i boenhetene, noe som gjør det mulig for beboerne å samhandle og opprettholde et sosialt liv i soner langs gaten.

 

  • Janne Grindheim

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid