Elektrifisering av busser i Buskerudbyen

Norconsult har siden 2016 , som en del av «det grønne skiftet», bistått Brakar i alle faser fra planlegging til forberedelser til gjennomføring av et prøveprosjekt med seks helelektriske busser og etablering av to ladestasjoner.

Prosjektnavn

Elektrifisering av busser i Buskerudbyen

Kunde

Brakar as

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Oppdraget

Elektrifiserte kjøretøy er i rask utvikling, og potensialet for elektrifisering av kollektivtransport med buss i byområder er stort. Brakar, som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektivtransporten i Buskerud, satser nå stort på elektrifisering av busser i Buskerudbyen. Norconsult har bistått Brakar i alle faser fra planlegging til forberedelser til gjennomføring av et prøveprosjekt med seks helelektriske busser og etablering av to ladestasjoner (pantografer) på Drammen busstasjon og Mjøndalen stasjon. Bussene skal trafikkere linje 51 mellom Drammen og Mjøndalen, en distanse på tolv kilometer i hver retning. Pantografene, som er levert av Siemens, har en effekt på 300 kilowatt, mens bussene som er produsert av Volvo har en batterieffekt på 150 kilowatt. Fullading av busser ved ladestasjonene vil bare ta maksimalt ti minutter. Kostnaden for etablering av to ladestasjoner og kjøp av seks busser er 35 millioner kroner. Bussene vil bli satt i ordinær drift i midten av februar 2019.

Løsningen

Norconsult bistod i planlegging og gjennomføring av en dialogkonferanse med potensielle leverandører, utarbeidelse av finansieringsplan inkludert søknad om investeringsstøtte fra Enova, samt utarbeidelse av kravspesifikasjon for nødvendige anskaffelser av både bussmateriell og infrastruktur (ladestasjoner). I tillegg ønsker de utarbeidet beslutningsgrunnlag med strategiske veivalg underveis i prosessen (bl.a. teknologivalg). Engasjementet er senere utvidet til å omfatte utarbeidelse av visualiseringseksempler på elbusser og pantografer, bistand med selve anskaffelsesprosessen, bistand med prosjekt- og prosessledelse i forbindelse med forberedelser til implementeringen av prøveprosjektet, samt tillatelse fra grunneier og byggesøknad for etablering av hurtiglader ved Mjøndalen stasjon.

Resultatet

Brakar satt sine elektriske busser i drift 11 februar 2018.

  • Bent Ånund Ramsfjell

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid