Fasade bygning

Heimdal Varmesentral

Dette forbrenningsanlegget benytter hovedsakelig restavfall til å varme opp vann til fjernvarme som går i rør til store deler av Trondheim by. Anlegget har også en viktig funksjon i den sirkulære økonomien slik at samfunnet får tatt ut uønskede miljøgifter fra kretsløpet på en forsvarlig måte.

Prosjektnavn

Heimdal Varmesentral

Kunde

Statkraft Varme AS

Sted

Trondheim

Periode

2004 til 2008

Anlegget har store dimensjoner og er derfor svært synlig der det ligger inntil E6 på Heimdal sør for Trondheim. Statskraft ønsket derfor at det skulle få et iøynefallende arkitektonisk uttrykk på eksteriør og fasader. Dette var premisset for vårt oppdrag.

Vi tok utgangspunkt i et bygningsvolum som var gitt på forhånd basert på tekniske behov og funksjonskrav. Ved bruk av Paroc sandwichpaneler i to grånyanser i kombinasjon med betong og glass klarte vi visuelt sett å bryte ned det store volumet på en attraktiv måte. Glassfasadene, med islett av farget glass, ble svært viktige elementer i denne sammenheng da de også åpnet muligheten for at rør og andre installasjoner delvis ble synlig utenfra.

Anlegget ble ferdigstilt i 2008 og har fått mye positiv oppmerksomhet. Bygget er også blitt et landemerke i positiv forstand.

  • Per Heggenhougen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid