tegning av et oppdrettsanlegg

Hjelvik Matfisk

Hjelvik Matfisk AS er av de første i verden som kommer i gang med et gjennomstrømningsanlegg for lakseoppdrett opp til matfisk på land.

Prosjektnavn

Hjelvik Matfisk Fase 1

Kunde

Hjelvik Matfisk AS / Romsdal Bygg AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Oppdraget

Hjelvik Matfisk AS fikk i 2017 konsesjon til landbasert produksjon av 2000 tonn laks i året. Hjelvik Matfisk AS kom deretter til Norconsult med skisser og planer for et landbasert oppdrettsanlegg. De ville ha med seg en aktør som kunne bidra på alle fronter i utviklingen av prosjektet og som er uavhengig av utstyrsleverandører. I 2018 utviklet vi i samarbeid et skisseprosjekt som endte i en rammesøknad.

I løpet av våren 2019 ble konkurransegrunnlaget for fase 1 av anlegget utarbeidet og sendt ut til noen utvalgte entreprenører. Romsdal Bygg AS vant konkurransen, og Norconsult er med videre som prosjekterende for flere av fagene og bistår samtidig med søknadsprosessen for byggherren.

 

Løsningen

Prosjektet ble inndelt i fase 1 og fase 2, der fase 1 nå er under bygging og settes i drift før sommeren 2021. Første fase består av 3 kar med ca. 1000 m3 vann i hvert kar. Norconsult  har bidratt med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle involverte fag samt detaljprosjektering for RIB, RIG, RIBr, RIAku og ARK samt oppfølging av dokumentasjon av anlegget ovenfor fiskeridirektoratet (RIAkva). Norconsult står også som sertifisert leverandør av betongkarene på anlegget og følger opp kontroll av utførelse.

 

Resultatet

Prosjektet er fortsatt under utførelse, men byggherre har oppnådd et prosjekt som ønsket der byggherre har stått fritt til valg av leverandører på de tekniske komponentene i bygget.

 

  • Roger Håndlykken

    Rådgiver

  • Bernt Fosshaug Vilnes

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid