Elkem

Norconsult har gjennomført løpende oppdrag ved flere av Elkems anlegg siden 1990-tallet, hovedsakelig innen prosess, stål og mekaniske fag.

Prosjektnavn

Elkems Smelteverk

Kunde

Elkem AS

Sted

Norge

Periode

1998 til 2023

Oppdraget

Smelteverk er tradisjonelt komplekse anlegg med mye prosessutstyr som krever god kjennskap og spisskompetanse. Norconsult har lang erfaring fra Elkems forskjellige anlegg, og kjenner både personell og fasiliteter godt.

Løsningen

Norconsult har bidratt med spisskompetanse innen industrirådgivning og gjennomføring av utvikling- og prosessprosjekter ved flere av Elkems anlegg. Fra idéfase til gjennomføring av tiltak, har Norconsult gitt råd innen de fleste fagområder og prosjektledelse.

Resultatet

Elkems anlegg har vært ledende i utviklingen i bransjen og har videreutviklet og forbedret sine anlegg siden oppstart. Norconsult har understøttet og gitt råd i hvordan anleggene kan bli mer driftssikre, produktive og redusere utslippene.

  • Ola Børseth

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid