Nedre Otta kraftverk

Norconsult har bistått Hafslund Eco med prosjektering av Nedre Otta kraftverk, som er et elvekraftverk i Sel og Vågå kommune. Det nye kraftverket vil gi et betydelig bidrag til fornybar energi, og strøm til over 15 000 husstander.

Prosjektnavn

Nedre Otta kraftverk

Kunde

Hafslund E-CO

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

Årsproduksjon: 315 GWh/år Slukeevne: 180 m3/s Installert effekt: 86 MW Fallhøyde: 55 m

Oppdraget

Det nye kraftverket skal bidra med 315 GWh/år ren, fornybar energi og er bygd i Ottaelven i Sel og Vågå kommune i Innlandet fylke. Eierne av det nye anlegget er Eidefoss, Hafslund Eco og Eidsiva. Norconsult har hatt i oppdrag å utarbeide forespørselsgrunnlag for byggteknisk kontrakt, VVS og el/mek-kontrakter (mekanisk utstyr i vannveien, kjøl- og lenseanlegg, lavspent).

I tillegg landskaps- og miljøplan, teknisk plan, SHA-plan og ROS-analyser. Videre har Norconsult stått for ingeniørgeologisk kartlegging/oppfølging, og detaljprosjektering innen bygg- og anleggsteknikk. Oppdraget er gjennomført som et fullskala BIM-prosjekt hvor Norconsult har ivaretatt prosjekteringsledelsen.

 

Løsningen

Nedre Otta kraftverk benytter eksisterende inntaksmagasin oppstrøms Dam Eidefossen. Fra inntaket føres vannet i tunnel til ny kraftstasjon i fjell som er dimensjonert for en slukeevne på 180 kubikkmeter per sekund. Tilløpstunnel og kraftstasjon er bygd på nordsiden av Ottaelven, mens utløpstunnel krysser Ottaelven og kommer ut på sørsiden av elven.

Tunnel fra inntak til utløp er omtrent ni kilometer lang og med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Tunnelmasser utgjør over 1.000.000 kubikkmeter berg og støping utgjør omtrent 15.000 kubikkmeter betong. Prosjektet ble gjennomført som et fullskala BIM-prosjekt og det var gledelige nyheter da Nedre Otta kraftverk mottok internasjonal tunnelpris i ITA Tunneling Awards 2020. I tildelingen ble det lagt vekt på det gode samarbeidet mellom partene, digital samhandling og gjennomføring.

  • Håkon Bergsodden

    Divisjonsdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid