Per Kroghs vei 1

Per Krohgs vei 1 er et stort ombygging- og rehabiliteringsprosjekt i Lørenskog utenfor Oslo. Norconsult har vært inne med flere fag siden januar 2017. Byggherre og leietaker har lagt stor vekt på bærekraft og gjenbruk. Frem til høsten 2020 var det forprosjekt, mens detaljprosjekt ble utført som totalentreprise av Betonmast. Det er Oslo Pensjonsforsikring som eier bygget, mens Vedal har vært byggherre representant under hele prosjektet.

Prosjektnavn

Per Kroghs vei 1

Kunde

Vedal Prosjekt AS (Forprosjekt) og Betonmast Romerike (Detaljprosjekt)

Sted

Norge

Periode

2017 til 2021

Nøkkeltall

Bruttoareal 14000 kvadratmater

Oppdraget

Per Krohgs vei 1 er et industribygg oppført i 1984 i flere byggetrinn. Bygget ble i sin tid bygd for Staples. Norconsult sitt oppdrag har vært å prosjektere løsninger for ombygging, rehabilitering og tilpasninger for BMI Group, som er ny leietaker.

Løsningen

Bygget består opprinnelig av en kontordel over 3 etasjer, 2 høytlager/automasjonslager og et større lavtlager og varetorg, totalt ca 16000 kvadratmeter. Bærekonstruksjon er utført i plasstøpt betong og prefabrikkerte betongelementer. Ved ombygging ble bruttoarealer redusert til 14000m2 ved at deler av bygningsmassen rives, samt at det tilkommer noen nye mindre bygg. Norconsult har utarbeidet riveprosedyrer og forsterket eksisterende konstruksjon slik at den kan bevares. Fasader har blitt pusset med etterisolering og nye overflater. Tekniske anlegg har blitt pusset opp og komplimentert slik at de tilfredsstiller nye tekniske krav. Norconsult gjorde beregninger for energi og effektbehov, samt vurderinger for varmepumper.  

I en av de to høytlagrene ble det bygd et nytt konstruktivt flatdekke (80x20m) for å få nytt dekke på kote som for varetorg og resterende lager. Dette nye dekket har store laster med reollagring og truckkjøring, samt en komplisert fundamentering rett ved en høy bergskjæring i tilliggende automasjonslageret. Løsning på fundamentering ble 9-10m lange stålkjernepeler i berg for å føre kreftene ned til sikkert nivå. Tett samarbeid med oppdragsgivers prosjektorganisasjon var viktig for å få til en riktig løsning.

Resultatet

Per Krohgs vei 1 prosjektet ble gjennomført uten vesentlige overskridelser av plan og budsjett og uten arbeidsrelaterte skader.

Ombygging og rehabilitering av byggene har gjort at byggene er tilpasset til ny leietaker og kan brukes i mange år til. Byggherre og leietaker har lagt stor vekt på bærekraft og gjenbruk. Bygget er sertifisert BREEAM BeSpoke for industribygg, som det første lagerbygget i Norge med denne sertifiseringen. Fasader er beholdt, mens de har blitt etterisolert og byttet utvendig kledning. Med gjenbruk av betong i bæresystem, og isolasjon i tak og vegger er det spart 7,6 millioner tonn CO2-ekvialenter. Videre er det spart vel 80 tonn stål ved å ta vare på kraner og banesystem. Store deler at det tekniske systemet i kontordelen er beholdt, og ny varmepumpe er installert. Det er lagt nytt sedumtak på kontordelen for å ivareta overvannshåndteringen.   

  • Eirik Olsvik Hovind

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid