oversiktsbilde av en skole

Sam Eyde VGS

Sam Eyde videregående skole inneholder linjer for yrkesforberedende og studieforberedende fag.

Prosjektnavn

Sam Eyde Videregående skole

Kunde

Aust Agder Fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2007 til 2013

Nøkkeltall

25 000 m².

Oppdraget

Oppdraget startet i 2007 med en mulighetsstudie for å bygge en stor ny videregående skole i Arendal. Den nye skolen var basert på at flere skoler ble slått sammen.

 

Løsningen

Den nye skolen er samlet i 4 bygningsfløyer gruppert rundt et stort fellesareal åpent over 5 etasjer. Adkomsten til de ulike fløyene går via fellesarealet slik at arealet tjener som et møtested for skolen med kantine og auditorier.

Skolen inneholder generelle undervisningsarealer samt en rekke spesialrom, eksempelvis: storkjøkken, verksteder, industrihaller samt radio og TV studioer. Skolen har tilbud til de fleste studieretningene.

 

Resultatet

Skolen synes å være velfungerende med god integrering av yrkesfaglige og teoretiske fag.

Tverrfaglig samarbeid