kvadratisk bygg med vinduer

Skaret avlastningssenter og barnebolig

Skaret avlastningssenter og barnebolig består av 25 avlastningsplasser og 5 barneboliger, en aktivitetsavdeling med omlag 30 plasser samt personalavdeling og varemottak.

Prosjektnavn

Skaarlia avlastningssenter og barnebolig

Kunde

Sandnes kommune og SV Betong AS

Sted

Norge

Periode

2015 til 2018

Nøkkeltall

 • 148 mill.
 • 3700 m2
 • Totalentreprise
 • Passivhusstandard
 • Husbankfinansiert

Oppdraget

Skaarlia avlastningssenter og barnebolig består av fem barneboiliger, 25 avlastningsplasser, en aktivetsavdeling med ca 30 plasser og personalavdeling med varemottak.

 

Løsningen

Avlastning gis til foreldre med hjemmeboende barn og unge med fysisk og / eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Barneboligene vil være samme brukergruppen som i avlastningsdelen, men her vil barnet bo fast fram til det er 18 år.


Aktivitetsdelen er et tilbud etter skoletid til foreldre som har barn med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse i ungdoms - og videregåendeskole alder.

Bygget i 2 etasjer har kledning av teglstein og tre. Taket er tekket med sedum. Bygget består av 4 fløyer og et mellombygg med store  glasspartier som binder fløyene sammen. Hovedinngang, trapp og heis er plassert i mellombygget og gir god orientering i bygget. Bygget ligger plassert i et nytt boligfelt og byggets proporsjoner og detaljering skaper en skala som skaper passer godt inn i omgivelsene.

 

Resultatet

Prosjektets utforming danner gode uteområder for alle avdelingene. Aktivitetsavdelingen har egen inngang og har et skjermet uteområde.

 

 • Anne in't Veld

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid