Trehus sett fra sjøen

Haugesund

Haugesund

Kontoret i Haugesund tilbyr spisskompetanse på de fleste fagområder, og er involvert i både mindre enfaglige prosjekter og store tverrfaglige prosjekter. Vi har en avdeling for arealplanlegging, byutvikling, vei og vann, samt en avdeling for bygg og spesialfag. Vi har en stor faggruppe som har spesialisert seg innenfor prosjektadministrasjon, og påtar oss store oppdrag på vegne av kunde. Alle våre oppdrag har fokus på bærekraftige løsninger og godt samspill med oppdragsgiver. 

Kontoret i Haugesund er den mest tverrfaglige aktøren på Haugalandet, og har store oppdrag for både offentlige og private aktører. Vi har også en rekke rammeavtaler med store kommuner, fylkeskommune og aktører som Hydro, Aibel og Equinor. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Torggata 10, 5525 Haugesund

Telefonnummer

+47 48 10 43 18

Postadresse

Pb. 458, 5501 Haugesund

  • Tor Inge Fredriksen

    Kontorleder

  • Gunvar Mjølhus

    Avdelingsleder Bygg og spesialfag

  • Anne Sofie Sandvik

    Avdelingsleder Plan, samferdsel og byutvikling

  • Kontakt oss