Grønn ammoniakk – Utvikling av storskala grønt ammoniakkprosjekt. Prosesstøtte.

Prosjektnavn

Utvikling av storskala grønt ammoniakkprosjekt.

Kunde

Scatec ASA

Sted

Oman

Periode

2022

Nøkkeltall

  • Ammoniakkproduksjon: 100 000 tonn / år
  • PV-kapasitet: 0,5 GW
  • Elektrolysekapasitet: 320 MW
  • H2-bufferlagring: 200 tonn
  • Ammoniakkrørledning: 1,5 km
  • Ammoniakk agringskapasitet: 10 000 m3

Oppdrag 

Norconsult ble engasjert av kunde som hoved- og prosessingeniørstøtte i ulike faser av utviklingen av et storskala grønt ammoniakkverk. Beliggenheten og nøyaktige kapasitetsdetaljer ble skreddersydd til prosjektets spesifikke behov, med fokus på grønne og bærekraftige løsninger. Anlegget ble prosjektert til å drives av solenergi og skulle være i drift 24/7. Prosjektet involverte flere faser, fra FEED, håndtering og kontroll av leverandører av elektrolysør- og hydrogenlagring, detaljdesign, samt kontraktsforhandlinger. Norconsults ressurser hadde også ansvar for å bistå med valg av sted, finansiell modellering og koordinering av den prosesstekniske prosjektutviklingen. 

Det overordnede målet var å bistå kunden i prosessen med å bli en storskala leverandør av grønn ammoniakk, ved å etablerer lokalt omansk ammoniakkavtak fra sluttbrukere via drivstoff- og bunkringsforsyning av skip. Forskjellige nøkkelkapasiteter og tall ble skissert, slik som 100 000 tonn/år ammoniakkproduksjon, 500 MW PV-kapasitet og 320 MW elektrolysekapasitet. 

Løsning 

Norconsults støtte i FEED-fasen sikret valg av leverandører for det komplette anlegget, med hensyn til alle relevante faktorer og begrensninger. Den foreslåtte løsningen inkluderte et 500 MW AC PV-anlegg, 320 MW elektrolysekapasitet, og et omfattende utvalg av støttesystemer, som ammoniakkrørledninger, brannsystemer, regenerative dampturbiner, RO-systemer og fakkel-systemer.  

Detaljeringsfasen innebar ferdigstillelse av RAM, HAZID-studier, kontrakter og anskaffelsesrelaterte aktiviteter. Norconsults ressurser overvåket delleverandørenes leveranser av ingeniørdokumentasjon og var tilgjengelige for klienten på deres ønskede sted, både i Norge og i utlandet. Norconsults aktiviteter strakte seg også til andre kritiske komponenter som sjøvannskjøleopptak, avsalting, nitrogenproduksjon, ammoniakktransportrørledning, ammoniakkkaianlegg og ammoniakklagertanker. 

I tillegg ble et hydrogenlagringsanlegg, nitrogenlagringsanlegg, 60 MW batterianlegg, 2 MW dampturbin og en kombinert kjøler for ammoniakk utformet for å redusere energiforbruket og øke anleggets generelle energieffektivitet. 

Resultat 

Norconsults engasjement i dette prosjektet resulterte i prosjektering av et effektivt og miljøvennlig ammoniakkproduksjonsanlegg. Det detaljerte arbeidet, fra tidligefasevurderinger, systemstørrelsessimuleringer, foreløpige oppsett til prosessflytdiagrammer og CAPEX/OPEX-anslag, dannet det tekniske og økonomiske grunnlaget for prosjektpresentasjoner.  

Norconsult ga også støtte til identifisering og evaluering av leverandører, kostnadssammenligning med andre prosjekter, og bistod i forhandling om garanti, utstyr og ansvarskontrakt. Kunde ble veiledet mot å bli en storskala grønn ammoniakk-leverandør, med et solid fundament lagt for kontinuerlig drift. 

Tverrfaglig samarbeid