tomt for nå

Prosjekthistorier

Mange Norconsult-prosjekter utgjør en forskjell. Felles for de aller fleste prosjektene våre er at vi har en tverrfaglig tilnærming og fokus på bærekraft, digitalisering, samarbeid og innovasjon når vi utvikler løsninger i samarbeid med kundene.

Her kan du lese om noen utvalgte prosjekter som bidrar til å forbedre hverdagen. Du kan lese om våre flotte medarbeidere som løser dem, kulturen som preger måten de jobber på og leder oppdragene. Hvordan de løses og verdien det ferdige prosjektet har for samfunnet og for enkeltmennesker. Rett og slett gode eksempler på at hver dag forbedrer vi hverdagen