trepaviljong i en park

Sætreparken

Norconsult har utformet og prosjektert totalrehabiliteringen av Sætreparken i Ytre Arna. Den historiske parken er gjenoppstått som et populært møtested for både barn og voksne.

Prosjektnavn

Sætreparken

Kunde

Bergen kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2017

Nøkkeltall

5 000 m²

Oppdraget

Sætreparken ble etablert som et tiltak for å gi beboerne i Ytre Arna et offentlig grøntområde, og var under fabrikken i Ytre Arnas storhetstid et populært møtested. Parken ble utformet som praktpark med klassisistiske stilideal, og beliggenheten på en haug i fjellskråningen langs fjorden innebar gode sol- og utsiktsforhold.

Da Arne Fabrikker gikk konkurs på 70-tallet opphørte vedlikeholdet av parken og gjengroingen tok ved. I 2014 ervervet Bergen kommune parken og påbegynte, som en del av den kommunale områdesatsingen i Ytre Arna, prosjektet med å reetablere plassen som et yndet møtested. Prosjektets målsetting har vært å gjenskape stedets opprinnelige atmosfære som en folkets praktpark, samtidig som en ønsket å tilføre nye funksjoner tilpasset dagens brukere.

 

Løsningen

Prosjektet omfatter en total rehabilitering av den opprinnelige parken, en ny lekeplass samt nye gangforbindelser gjennom parken. Den eldre delen har fått et stramt, formelt formspråk, derivert fra den originale utformingen. En sentral gressplen omkranset av en spaservei utgjør hovedmotivet. Plenen avgrenses av et staudebed mot den ene siden og Barnas kunstpaviljong mot den andre. Barnas kunstpaviljong er utviklet i samarbeid med det kommunale prosjektet Barnas byrom og den lokale barnehagen.

Paviljongen vil blant annet gi muligheter for utstillinger i regi av barnehagen, og i tillegg kunne brukes ved konserter og lokale arrangementer. Den tette vegetasjonen rundt parken er åpnet opp, og i tilslutning til paviljongen er det bygget et amfi med utsikt ned mot sjøen og lokalsamfunnet. Entréen til parken markeres med en pergola, som med tiden er tenkt å dekkes med klatreplanter. På utsiden av den originale parken er det anlagt en lekeplass. Utformingen av plassen henter inspirasjon fra den lokale tekstilindustriens former og farger, og inneholder i tillegg en felles grillplass for nabolaget. Med et lekehus skapes en kobling til den eldre delen av parken, som ligger på et høyere nivå. Lekehuset er utformet slik at taket flukter med den øvre plassen, og via henholdsvis klatrevegg og sklie lages en forbindelse mellom den gamle og den nye delen av parken.

 

Resultatet

Parken er raskt blitt tatt i bruk av beboerne i Ytre Arna, og er gjenoppstått som et populært møtested for både barn og voksne.

Tverrfaglig samarbeid