Holmenkollen - Voksenåsen

Norconsult har utredet alternative løsninger, utarbeidet teknisk forprosjekt, utarbeidet reguleringsplan og detaljprosjektert ny hovedvannforsyning til Holmenkollen-Voksenåsen i Oslo kommune.

Prosjektnavn

Nytt overføringsanlegg med høydebasseng for drikkevann til Holmenkollen-Voksenåsen

Kunde

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Nøkkeltall

Dimensjonerende vannmengde er 25 l/s og høyeste trykk er 40 bar. 

Oppdraget

Vannforsyningen til Holmenkollen-Voksenåsen har for dårlig kapasitet og er for sårbar. Det må etableres dublert og forsterket overføringsanlegg, trykksoner må endres og det må etableres nytt høydebasseng.

 

Løsningen

Norconsult utredet innledningsvis, som en del av VAV sin konseptvalgsutredning, alternative tekniske løsninger for overføringsanlegget. Deretter utarbeidet vi teknisk forprosjekt og lagde reguleringsplan for den valgte løsning. Norconsult har deretter bistått med detaljprosjektering.

 

Resultatet

Det er valgt en løsning med etablering av nytt overføringsanlegg med ny trykkøkningsstasjon (25 l/s og 40 bars utgangstrykk) og overføringsledning (Ø 300 mm) etablert i en kombinasjon av kjørbar bergtunnel (1 km), retningsstyrt boring i fjell (300 m) og tradisjonelt ledningsanlegg i gater (2,5 km). Videre er trykksoner endret og det inngår etablering av nytt dobbeltkamret høydebasseng på 5 000 m3.

  • Terje Jensen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid