havneområde

Kaigata 2, Vadsø

Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har utarbeidet programskisser og detaljreguleringsplan for Kaigata 2i Vadsø

Prosjektnavn

Kaigata 2 . boliger, kontor og forretning - regulering

Kunde

Moder Nord AS

Sted

Norge

Periode

2012

Nøkkeltall

BRA 3500 m2

Oppdraget

Planforslaget legger til rette for oppføring av nybygg for boliger, kontor- og forretningsarealer på eksisterende parkeringsplass i hjertet av Vadsø. Tomta her gunstig beliggenhet ved havna, med sol og utsikt mot sør.

 

Løsningen

Prosjektet har som målsetting å komplettere bebyggelsen langs sjøsida av Kaigata, og bidra til å definere torget som byrom. Samtidig er det lagt vekt på å ivareta sikt mot sjøen, spesielt fra torget og gaterom. Nybygget underordner seg rådhuset og omkringliggende bebyggelse i volum og høyde. Prosjektet åpner for at det kan etableres arealer for kontor, forretning og garasje i første etasje, med boliger i 4 etasjer over dette. Bygget henvender seg mot torget og mot sjøen, og etablering av havnepromenade vil gi området økt tilgjengelighet til sjøen og ny attraktivitet.

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid