havneområde

Kaigata 2, Vadsø

Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har utarbeidet programskisser og detaljreguleringsplan for Kaigata 2i Vadsø

Prosjektnavn

Kaigata 2 . boliger, kontor og forretning - regulering

Kunde

Moder Nord AS

Sted

Norge

Periode

2012

Nøkkeltall

BRA 3500 m2

Oppdraget

Planforslaget legger til rette for oppføring av nybygg for boliger, kontor- og forretningsarealer på eksisterende parkeringsplass i hjertet av Vadsø. Tomta her gunstig beliggenhet ved havna, med sol og utsikt mot sør.

 

Løsningen

Prosjektet har som målsetting å komplettere bebyggelsen langs sjøsida av Kaigata, og bidra til å definere torget som byrom. Samtidig er det lagt vekt på å ivareta sikt mot sjøen, spesielt fra torget og gaterom. Nybygget underordner seg rådhuset og omkringliggende bebyggelse i volum og høyde. Prosjektet åpner for at det kan etableres arealer for kontor, forretning og garasje i første etasje, med boliger i 4 etasjer over dette. Bygget henvender seg mot torget og mot sjøen, og etablering av havnepromenade vil gi området økt tilgjengelighet til sjøen og ny attraktivitet.

Kontaktpersoner

Aina Bjerke

Sivilarkitekt MNAL

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid