hvitt moderne bygg ved sjøen

Alta Museum – verdensarvsentret for bergkunst

Forprosjekt og detaljprosjekt med ytelsesbeskrivelse for hovedentreprise. Prosjektet ble gjennomført av Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult.

Prosjektnavn

Alta museum – verdensarvsentret for bergkunst

Kunde

Alta kommune v/sektor for kultur og næring

Sted

Norge

Periode

2010

Nøkkeltall

BRA 851 m2

Oppdraget

Alta Museum ble utvidet med et nytt administrasjonsbygg som ble bygget til eksisterende anlegg. Arealet omfatter produksjons- og oppbevaringsrom, bibliotek, ulike typer kontor og grupperom, magasin og arkiv med mere.

Løsningen

Skisseprosjektet er tegnet av Arkitketkontoret Atelier 2, Alta. Alta museum ligger midt i et kulturhistorisk landskap med spor etter menneskelig bruk helt tilbake til steinalderen. Området er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven. Anlegget ligger i en vifteform i svakt skrånende terreng og med storslagen utsikt over fjorden og landskapet. Bygningen er sammensatt av avsluttede bygningsvolum , sammenbundet av lavere mellombygg og et sentralt midtbygg med hovedinngang. Hvert volum er en avsluttede enhet med pulttak , forskjøvet i forhold til hverandre og med mulighet for hytsittende vinduer i de stor volumene på oversida. Bygningen er utført i pusset, hvitmalt mur og med store vindusfelt i mørk beiset tre. Taket er tekket med skifer. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen, sivilarkitekt Remco Veld, arkitektassistent Ruth Pedersen

Resultatet

Museets særpreg og arkitektur er søkt ivaretatt og videreført i utvidelsen av bygget. I eksisterende del er det akustiske forholdet utbedret i det store auditoriet og vestibylen. I tillegg ble det i samabeid med bruker utarbeidet forslag til ny møblering i vestibylen og sentrale deler av inngangspartiet.

Tverrfaglig samarbeid