nybygg ut ved fjorden

Batteriparken

BatteriParken er en historisk og sentral tomt i Hammerfest, skrånende og med flott utsikt mot havet. Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har levert detaljregulering, forprosjekt med søknad om rammetillatelse og arbeidstegninger til totalentreprenøren.

Prosjektnavn

Batteriparken pleie- og omsorgssenter

Kunde

Hammerfest kommune / Consto AS

Sted

Norge

Periode

2012

Nøkkeltall

BTA 21000 m2

Oppdraget

I 2011 utlyste Hammerfest kommune åpen totalentreprisekonkurranse for nytt Pleie- og Omsorgssenter. Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) vant denne konkurransen i samarbeid med Consto AS og fikk dermed jobben med detaljregulering, forprosjekt med søknad om rammetillatelse og arbeidstegninger til totalentreprenøren.

Løsningen

Bygget er gitt en L-form som danner en skjermet sørvendt park for byen samt innen- og utendørs sansehage for pleie-og omsorgssentret. Bogruppene, 6 stk med 10 beboerrom, er planløst med sikte på forskjellig pleiebehov hos beboerne og det er tilrettelagt for vandring samt mulighet for inndeling i mindre bogrupper. Alle bogrupper har adgang til sansehagen. Omsorgsboligene over pleie- og omsorgssentret har egne innganger samt vertikalforbindelse som gir adgang til sentrets fellesfunksjoner. Private boliger på plan 3-5 er planlagt med balkong og store vindusflater som gir flott utsikt. Fordelingen av boligene er fra 1 til 4 roms. Batteriparken har på de laveste etasjene offentlige parkeringsplasser med innkjøring fra sjøsiden (nord ) og Parkgata (øst). Tomten faller med tre etasjers høyde fra sør mot nord. 284 parkeringsplasser er sprengt inn i tomten fordelt på de 3 laveste etasjene. Dermed utnyttes mørke arealer under terreng til parkering. Utførende arkitekt er Sivilarkitekt MNAL Jòrun Klæmintsdòttir Eliasen Medarbeider: sivilarkitekt MNAL Lars Krane, sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen

Resultatet

På BatteriParken er det nå et pleie- og omsorgssenter for 60 beboere, 15 omsorgsboliger og 43 private boliger samt 2 etasjer med offentlig parkeringsareal, dvs. at BatteriParken løser flere viktige funksjoner på en sentral tomt.

Tverrfaglig samarbeid