Boliden Odda AS

Bedriften er lokalisert på Eitrheimsneset i Odda i Ullensvang kommune på Vestlandet. Boliden Odda produserer i dag ca 200 000 tonn metallisk zink årlig. I tillegg produseres svovelsyre og forskjellige zink-legeringer til spesielle formål. Produksjonsanlegget i Odda inngår i porteføljen av selskaper eid av svenske Boliden AB. Bedriften ble etablert i 1924.

Prosjektnavn

Boliden Odda AS

Kunde

Boliden

Sted

Odda

Periode

2003 til 2020

Oppdraget

Norconsult har siden tidlig på 2000-tallet hatt kontinuerlige oppdrag for Boliden. De siste årene er alle oppdrag regulert gjennom en rammeavtale. Norconsult bistår Boliden i gjennomsnitt i 6-10 prosjekter/oppdrag pr år.

Løsningen

Norconsult har vært rådgiver i en lang rekke prosjekter hvor vi har bidratt med spisskompetanse innen ulike fag, med lokalkunnskap om anleggene på Eitrheimsneset, og vi har bistått med prosjekt- og byggeledelse. Prosjekter de siste årene har blant annet vært følgende: - Sikkerheitsbasseng og ny luttank - Ny vannforsyning frå dam Tokheim - Forstudie for nytt adm.bygg, laboratorie ++ - Forprosjekt nytt adm.bygg og garderobe - Utbedringer Dam Blåvatn - Påbygg til trafobygg - Vurdering cellespunt for nytt deponi ved Holmen - Reguleringsplan og KU Eitrheimsneset-Mulen - Innvendig scanning av røsteovn uten nedstenging - Lang rekke scanning-og modelleringsoppdrag (både inne og ute) - Prosjektledelse og byggeledelse, samt utviklingsprosjekt, for deponi i fjellhallar - Nytt bygg for CU-filter - Div oppdrag relatert til Tankforskrifta - Nytt garderobeanlegg ved Sentralt kontrollrom - Div oppmålingsoppdrag - Div UAK (uavh. kontrollar) - SØK-ansvar i utbyggingsprosjekter - Overvannsproblemtikk Avhengig av prosjektets art og omfang, spenner våre ytelser over alle prosjektets faser, fra idè til ferdigstilling og overlevering til drift.

Resultatet

Boliden Odda er kjent for å produsere metallet i svært ren og høy kvalitet. Sinkverket ble modernisert i 2003-4 og regnes som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter. I tillegg til å ha tilgang på ren energi til gode priser har sinkverket den fordelen at sinkmalm (som kan være en begrensende faktor) i stor grad kan leveres fra Boliden AB sine gruver i Sverige og Skottland. Boliden Odda AS har også en fordel overfor mange sinkverk ved at det svært miljøskadelige restmaterialet etter uttak av sink kan deponeres i de store fjellhallene som er sprengt inn i fjellet på vestsiden av Sørfjorden. Boliden har planene klare for en milliard-investeringn som vil øke årsproduksjonen til ca 350.000 tonn zink pr år. Investeringsbelsutning er forventet høsten 2020. Bedriften jobber systematisk og kontinuerlig med utvikling og optimalisering både organisatorisk og teknisk, og Norconsult er en viktig rådgiver og bidragsyter innen bygg- og anleggsteknikk, mekaniske konstruksjoner, hjelpefunksjoner og teknisk infrastruktur.

  • Endre Lægreid

    Leder kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid