Enebolig Eiganes

Privat enebolig i Eiganesveien, Stavanger.

Prosjektnavn

Enebolig Eiganes

Kunde

Privat

Sted

Norge

Periode

2016 til 2016

Nøkkeltall

455 m² BTA.

Oppdraget

Privat enebolig i Eiganesveien, Stavanger. Et hus fra 70-tallet ble revet for å gi plass til en større og mer moderne bolig. I underetasjen er det også en hybelleilighet. Bygget er tilpasset villaområdet og forholder seg til Kommunens retningslinjer og gjeldende reguleringsplaner.

Løsningen

Eneboligen er plassert lettere tilbaketrukket på tomten. Takflaten følger det skrånende terrenget og skjermer dermed delvis mot Eiganesveien . Boligen åpner seg mer innover og imot den omkringliggende hage mot sør og vest og spesielt omkring boligens sentrale rom – kjøkken allrom – plassert sentralt i boligens T-form. På atkomstside er bygget mer lukket, med mindre vinduer og av en mer skjermet karakter. Det primære materiale for boligen er murstein som varierer i strukturen, og har mindre fargenyanser. Trykkledningen omrammer byggets 2. etasje og skaper bevegelse og retning. Takflaten er stor og er godt synlig fra omgivelsene. Den fremstår enkel og understøtter retningen og formen for bygget.

Resultatet

Bygget ble ferdigstilt i 2016.

  • Anne Brit Hodne

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid