ny boligblokk

Forsøket boliger /Nordbyen – planforslag og illustrasjoner

Borealis Arkitekter AS(nå en del av Norconsult) har utarbeidet regulering, skisse- og forprosjekt for Forsøket i Tromsø. Prosjektet inneholder i alt 48 leiligheter, garasjeanlegg og felles uteoppholdsarealer.

Prosjektnavn

Forsøket boliger /Nordbyen – planforslag og illustrasjoner

Kunde

Steni Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

4800 m2 BRA

Oppdraget

Arealet omfatter 3 eiendommer som i dag er regulert til forretning og industriformål og en kommunal del som er regulert til boligformål. Prosjektet består av to bygningskropper over inngangsplan på henholdsvis 7 etasjer for blokk A og 5 etasjer for blokk B, totalt er prosjektet 9 etasjer på det høyeste. Felles garasjeanlegg for biler og sykler, i underetasje og første leilighetsetasje forbinder blokk A og B.

Løsningen

Planen ble i hovedsak lagt til rette for boligbebyggelse/blokkbebyggelse. Bygning mot Erik Vangbergs (EV) gate forutsettes revet, og bygning mot Forsøket skal bygges på med to boligetasjer. I vestre del av området legges det til rette for oppføring av boligblokk med parkeringskjeller og boder under boligene. Biladkomst til planområdet er fra Forsøket. Tilgrensende kommunal boligtomt i sør inngår i planområdet og ble foreslått som en utvidelse av boligblokken med felles adkomst/ parkeringsanlegg.

Sentralt i området og mot tilgrensende lekeplass i sør og naboeiendom mot sørøst, etableres felles uteoppholdsareal. I prosjektet er det lagt vekt på gjennomlyste leiligheter og maksimering av utsikt mot øst. Blokkene adskilles med felles uteoppholdsareal for prosjektet. Prosjektets utforming tar hensyn til sikt for nabobebyggelse, både ved høyder og oppdeling av bygningsvolum. Begge blokkene har felles takterasse.

Utøvende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, Arkitekt M.Arch Jonathan Zachariassen Labugt

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid