næringsbygg med parkeringsplass og glassbro

Høvdingbygget Årø

Nybygget, som blir bedriftens nye hovedkontor og kompetansesenter,ligger på nordsiden av E39. Brunvolls industrianlegg ligger på sørsiden.

Prosjektnavn

Høvdingbygget Årø

Kunde

Brunvoll AS

Sted

Norge

Periode

2013 til 2016

Oppdraget

Bygningene er forbundet med en ny gangbru over veien som er et spleiselag mellom Brunvoll AS og Statens vegvesen. Gangbrua skal kunne benyttes både av Brunvoll- ansatte og av folk flest som skal krysse innfartsveien.

 

Løsningen

Nybygget på 9.300 kvadratmeter er gjennomført som en totalentreprise. Ytterveggene i det gamle Høvdingbygget, som har navnet sitt etter den tidligere Høvding konfeksjonsfabrikk som holdt til her noen år på 1970-tallet, ble skrellet helt av.

Bygget er utvidet med et to-etasjes parkeringsanlegg med plass for ca. 50 biler i hver etasje. Det er også bygd inn en mellometasje i deler av bygget og en tredje etasje på taket av den tidligere konstruksjonen. I tillegg er fasaden mot syd vesentlig endret ved at den firkantede formen på gamlebygget er brutt med en sirkelformet midtdel. Denne detaljen får det gamle, kasseaktige bygget til å framstå som et signalbygg.

 

Resultatet

Det er den utvendige formen av en tunnelthruster (et propellstyresystem) som er modellen for den sirkelformede detaljen i fasaden, som utvilsomt gir bygget karakter og særpreg både utendørs, men kanskje ikke minst innendørs.

 

  • Ivar Gussiås

    Arkitekt

  • Ståle-Jakob Valø

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid