Hytte mellom trær

Hytte på Kapp

På en odde i Mjøsa ligger en helt ny hytte. Den flotte hytta har egen strand, molo og brygge, og er omkranset av mektige bjørker og furutrær. Arkitekturen forsterker kvalitetene på tomta, og gjør dette til et godt sted å være.

Prosjektnavn

Hytte på Kapp

Kunde

Privat kunde

Sted

Kapp

Periode

2014 til 2018

Nøkkeltall

286 m2 totalt for hytte, garasje og anneks

En kunde kjøpte en 7 mål stor strandeiendom ved Mjøsa, og trengte hjelp til å gjøre om stedet til et sommerparadis for familien. Tomta var overgrodd med kratt, og det stod en eldre, flomutsatt hytte der. Vi fikk i oppdrag å tegne en kvalitetshytte, som utnyttet tomta på en best mulig måte.

Den gamle hytta ble revet, og krattskogen som dekket odden ble fjernet. De store trærne tok vi vare på, og bygningen er planlagt med hensyn til trærne og flomhøyder i Mjøsa.

Arkitekturen er stram, og detaljeringen av bygget er presis. Bygningen er utført med høy håndverksmessig kvalitet og varige materialer.

Hytta ligger på toppen av odden, og består av to deler: Hoveddelen ligger med langsiden mot Mjøsa. Det er store glassfasader som kan åpnes mot vannet i øst og mot hagen i vest. Veggene er kledd i mørkbeiset tre, og taket er et slakt saltak kledd med sink. Inntil hoveddelen i nord står et mindre betongvolum med flatt tak. Inngangspartiet ligger i møtet mellom de to volumene. En ivrig villvin klatrer på betongen, som et ornament. Støttemurer og terrasser er utført i støpt betong, og henger sammen med bygget.

Inne i hytta er det tre soverom, to bad og et romslig allrom med kjøkken, spiseplass og stue. Materialbruken og håndverkskvaliteten er varig og presis, også her. Vi har tegnet en brukshytte man kan leve godt og lenge i. Innredningen er plassbygget i finer, og nøye planlagt i samarbeid mellom kunde, arkitekt og interiørarkitekt. Her er det god lagringsplass, rene siktlinjer og innramming av omgivelsene utenfor.

Uteområdene er en motsats til det som er bygget. Her er det de store, gamle trærne som står i fokus. Terrengformen er så å si urørt, og gress og naturlig vegetasjon dekker hele eiendommen. De bygde elementene bindes sammen av heller i naturskifer som ligger nedfelt i gresset. Kontrasten mellom det stramme som er bygget og det naturlige landskapet gir en følelse av ro og harmoni. Det som er bygget ligger naturlig og presist plassert, og sprer seg ikke unødvendig utover sin ramme. På denne måten får landskapet være sjefen.

Det står et anneks og en garasje på tomta, i tillegg til hytta. Disse ligger nedenfor odden slik at det er tydelig hva som er hovedbygget. Her ligger også adkomsten, slik at mest mulig av den 7 mål store eiendommen er uten terrenginngrep.

Kunden har med dette fått et varig feriested som tar vare på de fantastiske kvalitetene eiendommen har. Vi har skapt lune soner, skjerming for innsyn fra Mjøsa til hagen og best mulig utnyttelse av utsikten. Uansett vær. Materialer og utførelse sikrer et vakkert bygg, i mange år fremover. Uteområdene er behandlet med respekt for natur og terreng, men samtidig tilpasset kundens behov.

  • Geir Brændhaugen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid