oversiktsbilde av en mindre by

Innovasjonscampus Steinkjer

Innovasjonscampus Steinkjer er en utbygging av Nord Universitet i Steinkjer samt utbygging for samlokalisering med en rekke offentlige institusjoner og private bedrifter innen landbruk, kreative næringer, utviklingsselskaper etc.

Prosjektnavn

Innovasjonscampus Steinkjer

Kunde

DH Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Oppdraget

Norconsult har deltatt i dette prosjektet fra og med mulighetsstudien, forprosjektfasen og detaljprosjekteringsfasen med kontrahering av entreprenører og gjennomføringsfasen. Det er mange ulike leietakere, og det har derfor vært en omfattende brukerprosess. Prosjektet er gjennomført med sju byggherrestyrte detaljprosjekterte delentrepriser. Delentreprisene er bygningsmessig hovedentreprise, røranlegg, luftbehandlingsanlegg, elektrotekniske anlegg, automatisering, heisanlegg og utomhusanlegg.

Prosjektet omfatter også et større parkeringsareal og økonomiareal der Norconsult også hadde ansvaret for utarbeidelse av skiltplaner Prosjektet omfatter ca. 8 000 kvadratmeter nybygg og ca. 6 000 kvadratmeter ombygging av eksisterende bygninger.

 

Løsningen

Alle bygningene er knyttet sammen med et glassoverdekket mellombygg slik at en når alle deler av bygningene innendørs. I tillegg var det drift i flere av bygningene samtidig med byggearbeidene. Dette var derfor en krevende prosess med mange utfordringer og grensesnitt. Renovering av den verneverdige gamle Steinkjer barneskole (bygd i 1905) var en del av prosjektet. Bygget har fasader i hovedsak med luftet kledning STO Ventec.

Bærekonstruksjoner i nybyggene er i hovedsak av prefabrikkerte betongelementer og stålkonstruksjoner med store spennvidder. Nybyggene er dimensjonert for jordskjelv og har fundamentering med sålefundamenter. Bygningen har vannbåren varme i alle golv og energikilde er fjernvarme. Det er lagt inn et omfattende ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg. Brannsikkerheten til bygget er ivaretatt med sprinkling av hele bygningen og det måtte til et brannteknisk analysearbeid da preaksepterte løsninger ikke kunne benyttes.

 

Resultatet

Innovasjonscampus har blitt et flott nybygg i sentrum av Steinkjer. Den ærverdige skolebygningen i Jugendstil fra 1904 er nyrestaurert. Hovedinngangen til Innovasjonscampus er markert med et flott granittdekke der mønsteret i glasstaket over amfiet og fellesarealene inne i bygningen tas igjen i belegningen foran bygget. Prismemønsteret i taket er også inspirasjonskilden til sitteflater og plantekasser i parken ellers.

I skoleparken er det laget et fleksibelt oppholdsareal med benker og sitteplasser. Her kan studenter og ansatte myldre og treffes i den trivelige parken. Det er lagt vekt på en variert beplantning med både stauder og busker. En gjennomgående sittekant av granitt omkranser plenarealet i parken. Se video av prosjektet her: https://youtu.be/CAecXHyZW-M

  • Atle Jørund Romstad

    Rådgiver

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid