en eldre sjøbod med et mer moderne hus bak

Jektefartsmuseet

Norsk Jektefartsmuseum er lokalisert til Bodøsjøen, og er en del av Nordlandsmuseet. Jekta «Anna Karoline» er hovedattraksjonen i museet.

Prosjektnavn

Jektefartsmuseet, Bodø – Totalentreprise - Nybygg

Kunde

Fauskebygg AS

Sted

Norge

Periode

2019

Nøkkeltall

2123 m2 BTA

Oppdraget

Borealis Arkitekter ble engasjert av Fauskebygg AS for utarbeidelse av detaljprosjekt. Forprosjekt var utarbeidet av arkitektene Rintala Eggertson.

 

Løsningen

Bygningsmassen er gitt en knapp utforming og stram materialbruk og fargesetting. Uteområder har fellesarealer for uteopphold med grillplass, uteboder, rekreasjon og aktivitet. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: arkitekt Alf H. Bårdslett

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid