to menn som inspiserer en bro

Jernbanebru Gudå

Norconsult har arbeidet med rehabilitering av jernbanebru i Gudå, Meråker for Jernbaneverket. En 100 år gammel stålfagverksbru med nagleforbindelser.

Prosjektnavn

Jernbanebru Gudå, Meråkerbanen - Rehabilitering

Kunde

Jernbaneverket via stålenteprenør Skanke stål og sveis as

Sted

Norge

Periode

2014 til 2015

Nøkkeltall

 • Antall spenn: 4
 • Totallengde: Ca 100 meter

Oppdraget

Vesentlige faktorer her er arbeidsprosedyrer for gjennomføring, økonomi og tidspress på grunn av redusert framkommelighet for jernbane på Meråkerbanen, da brua under arbeidene hadde redusert kapasitet.

 

Løsningen

Vi har utført inspeksjoner på brua, utført korrosjonsmålinger, og kartlagt behov for tiltak for å ivareta kapasiteten i henhold til krav fra Jernbaneverket. Det er kartlagt behov for utskiftning av profiler og nagler på grunn av korrosjon ut i fra statiske og dynamiske 3D FEM analyser av brukonstruksjonen.

Prosessen fram mot ferdig rehabilitert bru har vært et fruktbart samarbeid mellom entreprenør og byggherre. Det ble skiftet et titalls stålprofiler og over 10 000 nagler som ble skiftet ut med skruer etter anviste arbeidsprosedyrer.

 • Magnar Myhre

  Prosjektdirektør

 • Bård Fredrik Linge

  Gruppeleder Bruer

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid