inngang

Kriminalasylet, Trondheim

Dette historiske og karakteristiske bygget ligger ved Skansen i Trondheim og er en del av det eldre bygningsmiljøet på Kalvskinnet. Da det ble påbegynt i 1833 skulle det tjene som slaveri eller tvangsarbeidsanstalt. I dag huser det fredede bygget en del av Justismuseets utstillinger.

Prosjektnavn

Kriminalasylet, Trondheim

Kunde

Statsbygg

Sted

Trondheim

Periode

2022

I vårt oppdrag har vi bistått Statsbygg som byggforvalter med underlag for restaurering av vinduer og jerngitter som står mellom ytre og indre vindu. Det er også behov for noe reparasjon av mur rundt vinduer knyttet til frost sprenging rundt jerngitter.

Eldre bygg vil stadig ha behov for vedlikehold og oppgraderinger i større eller mindre grad. Kriminalasylet er oppført i pusset tegl, en konstruksjon som normalt kan «puste». De senere årene er det som i mange andre eldre bygg benyttet moderne malingstyper innvendig som er tett. Murveggene får ikke lengre puste slik de skal, og det har oppstått skader. Endret bruk og endrede krav til inne komfort har også vært medvirkende til skadene.

For å minske faren for at frostsprengning skal skje igjen, planlegges det å fjerne alle lag med tett maling på innsiden av ytterveggene og male på nytt med egnet maling. Det er laget fargetrapper i alle rom. Vi har kartlagt trappene og utarbeidet forslag til et nytt fargekonsept for museet. Forslaget er basert på farger fra trappene, planlagt bruk av rommene til utstilling og formidling samt drift og vedlikehold. Vi har bistått med søknad til vernemyndigheter og utarbeidet en beskrivelse etter NS 3420 for deler av arbeidene.

De utvendige restaureringsarbeidene er i full gang. Siden bygget er i bruk, er de innvendige arbeidene planlagt over flere år. Når denne runden er ferdigstilt vil bygget igjen kunne puste.

  • Marte Bjerke

    Arkitekt

  • Lars Aune

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid