Leirfjordbrua

Norconsult har prosjektert Leirfjordbrua, som vil bli Norges 3. lengste hengebruspenn. Bratt og utilgjengelig terreng førte til ny og kreativ byggemetode for en stor hengebru.

Prosjektnavn

Leirfjordbrua

Kunde

Statens vegvesen, region nord.

Sted

Norge

Periode

2016

Nøkkeltall

 • Hovedspenn: 796 meter
 • Totallengde: 812 meter
 • Seilingshøyde: 40 meter
 • Tårnhøyde: 114 meter
 • Oppstart 2016-pågående

Oppdraget

Leirfjordbrua er en planlagt hengebru i Sørfold kommune i Nordland. Prosjektet E6 Sørfoldtunnelene består av oppgradering av E6 mellom Fauske i sør og Mørsvikbotn i nord. Prosjektet styres lokalt av Statens Vegvesen Region Nord. Norconsult startet prosjekteringen av brua i desember 2016 og konkurransegrunnlag ble første gang ferdigstilt i 2018. I 2022 ble det utført grunnundersøkelser som viste at tårna måtte flyttes. Norconsult fikk oppdraget med å omprosjektere hengebrua, med nye tårnplasseringer og etter nytt regelverk utgitt i 2020.

Løsningen

Det bratte og utilgjengelige terrenget som brua skal bygges i ga spesielle utfordringer med tanke på anleggsgjennomføringen og konstruksjonsutformingen. Forprosjektet i reguleringsplanen ble optimalisert med resultat i redusert byggekostnad, en sikrere gjennomføring av byggefasen, bedre visuelt uttrykk og et minimum av terrenginngrep i strandsone og fjellsider.

Etter omprosjekteringen ble tårna plassert lenger opp i fjellsidene. Det medfører at bærekabelen får et langt rettstrekk fra tårn til første hengestang, en løsning man kun har sett et fåtall steder i verden før.

Resultatet

Konkurransegrunnlaget var første gang ferdig prosjektert desember 2018, etter omprosjektering var nytt konkurransegrunnlag ferdig januar 2023. Bygging planlegges påbegynt i midten av 2020-tallet.

 • Eirik Wie Furunes

  Team leader long span bridges

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid