LHL sykehuset Gardermoen, Årets bygg 2018

Norconsult har bidratt med å prosjektere Norges grønneste og mest effektive sykehus, i samarbeid med bruker og entreprenør.

Prosjektnavn

LHL sykehuset Gardermoen

Kunde

Hent AS

Sted

Norge

Periode

2013 til 2018

Nøkkeltall

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Oppdraget

En stor utfordring ved start av prosjektet var forutsetningene om at bygget skulle være fleksibelt, energieffektivt, behandlingseffektivt, godt tilpasset for pasientene, og samtidig koste mindre enn tradisjonelle sykehus både i oppføring og bruk.

 

Løsningen

Oppdraget ble løst ved stort fokus på infrastruktur og prosess. Bruker, prosjekterende, og entreprenør var med fra første dag og helt frem til bygget ble satt i drift. Underveis var det stort fokus på hvordan bygget skulle fungere, og hvilke egenskaper som var viktig for å kunne oppnå det bygget som var ønsket. Videre ble funksjonen plassert ut og infrastrukturen tilpasset slik at en mest mulig effektivt kunne nå til ønsket sted. Det var stort fokus på at ett rom skulle kunne løse flere behov på ulike tidspunkt uten vesentlig behov for endringer. Videre var det fokus på at løsningene skulle være enkle å bygge, enkle å forstå og enkle å vedlikeholde. Mye av dette ble løst i utformingen av bygget og de tekniske anleggene. For å sikre kvaliteten i overføring fra planlegging til ferdig bygg ble det utført jevnlige kontroller på byggeplass. Eksempelvis ble det gjennomført ukentlige kontroller av brannteknisk utførelse for å forhindre at feil oppsto under bygging og at samme feil ble gjentatt i bygget. Dette førte til mindre behov for opprettinger av utført arbeid. Utfordringer kunne også avklares og løses raskt på stedet.

 

Resultatet

LHL Gardermoen vant prisen for beste bygg i 2018. Ved tildeling ble det fremhevet at bygget er ett forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. Videre ble det vektlagt at bygget ble levert til riktig tid og pris, uten feil eller mangler. Dette har vert mulig som følge av god dialog mellom eier, bruker, entreprenør og rådgivere.

  • Helge Hesjedal Wiberg

  • Pål Kjetil Eian

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid