O2-Bygget

Ogndalsvegen 2 (O2) er et kontorbygg under oppføring sentralt i Steinkjer. Bygget oppføres med massivtrekonstruksjoner fra og med 2.etg til 8.etg. Prosjektet/byggverket gjennomføres med strenge miljøkrav.

Prosjektnavn

Ogndalsvegen 2, O2-Bygget

Kunde

Steinkjerbygg KF

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Bruttoareal ca. 10 000 kvadratmeter

Oppdraget

Norconsult har påtatt seg ansvaret for detaljprosjektering av alle fagområder samt prosjekteringsledelse i samarbeid med totalentreprenøren. Bygget oppføres i 8 etasjer inklusive tekniske rom på taket pluss kjeller.

Første etasje inneholder kantine, flere store møterom, kundemottak for NAV, serviceinngang etc. 2.etasje til 7. etasje inneholder cellekontorer, kontorer i landskap, sosiale arealer og møterom. Kjelleren inneholder tekniske rom, arkiv, lagerarealer, garderober, trimrom etc.

Bygningen er organisert med et stort åpent glassoverdekket atrium fra og med 1.etg og opp til yttertaket. Dette gir gode lysforhold også i rom som vender innover i bygningen. 

Bygningen har delvis trekledning og delvis platekledning samt store glassflater mot sør og vest. Alle solutsatte vinduer og glassfasader har glass med innebygd solskjerming av type Microshade.

Løsningen

Kjelleren og første etasje er utført med bærekonstruksjoner i plass-støpt betong. Kjelleren ligger delvis under grunnvannstanden og er derfor utført vanntett med helbunnplate. Fra og med 2. etasje og opp til yttertaket er alle bærekonstruksjonene utført i massivtre og limtre. Etasjeskillerne over 2. etasje. er utført i massivtreelementer med påstøp av betong for å ivareta kravene til lydisolering og brannsikkerhet.

Brannprosjekteringen har vært krevende med omfattende branntekniske analyser for å kunne dokumentere at brannsikkerheten tilfredsstiller alle forskriftskrav selv om en har benyttet langt mer trekonstruksjoner enn i preaksepterte løsninger.

Bygningen skal tilfredsstille en rekke strenge miljøkrav blant annet med 30 prosent mindre klimagassutslipp enn i referansebygg.

Bygningen har vannbåren gulvvarme med fjernvarme som energikilde.  Behovsstyrt ventilasjonsanlegg med overstrømning av brukt luft til det åpne atriet.

Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med samspill.

  • Ole Jørgen Bragstad

    Gruppeleder Brann

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid