Orkdal Folkehelsesenter

Norconsult har sammen med Skanska AS, vunnet pris- og designkonkurranse for nytt folkehelsesenter med badeanlegg i Orkanger.

Prosjektnavn

Orkdal Folkehelsesenter

Kunde

Skanska AS / Orkdal Kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Nøkkeltall

Ca 8000 m², 4 bassenger + aktivitetsbad.

Oppdraget

Orkdal Kommune bygger nytt folkehelsesenter, som tilbygg til dagens Orklahallen, som ligger ved «Gammelosen» - en rest av Orklaelvens elvedelta. Pris- og designkonkurranse for badeanlegg og kommunale helsetjenester integrert med dagens idretts- og klatrehall, samt parkanlegg og utendørs idrettsaktiviteter på stedet.

Løsningen

Hoveddelen av bygget er lagt nord på byggeområdet, som avgrensning mellom parkering og parkområdet. Bassenger ligger med rygg mot nærliggende industriområder. Byggverket åpner seg mot et nytt parkanlegg, utformet med inspirasjon fra Orklas tidligere elvedelta. En gjennomgang knytter nybygget til eksisterende hall, og leder mot et nytt servicesenter for idrettsparken.

Resultatet

Norconsult med Skanska, vant konkurransen mellom fire kvalifiserte grupper. Best kvalitet på utforming gjorde utslaget. Byggestart våren 2018. Foto 1-3 MIR / Skanska

  • Marte Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid