Siddishallen

Rehabilitering av Siddishallen, et idrettsbygg i Stavanger.

Prosjektnavn

Siddishallen

Kunde

Stiftelse Stavanger Ishall

Sted

Norge

Periode

2015 til 2015

Nøkkeltall

BTA 5 700 m².

Oppdraget

Da Forum Expo og den nye Stavanger Ishall ble oppført, ble det på tide og rehabilitere mellombygget Siddishallen. Det hadde blitt etablert en fellesinngang mellom de to idrettsbyggene og østfasaden til Siddishallen var revet. Vi fikk i oppdrag om å rehabilitere fasadene og utvidet utleieareal, som brukes til bl.a. vektløfting og diverse kampsport, som f. eks. judo.

Løsningen

Etter at Siddishallen ble knyttet til ny energisentral i Stavanger Ishall, ble isbanen teknisk oppgradert og fikk en annen utforming for å gi mer plass til tilskuere i hallen. Med dette fikk Siddishallen den høyeste standarden i hele Norge på vantet, spesielt for å forebygge skade. Hallen har fått en ny etasje for å kunne øke utleiearealet, blant annet for å romme Stavanger Vektløfter Klubb og Stavanger Judo. Når det gjelder materialvalg, så har vi tatt hensyn til nåværende nabobebyggelse med glass, metallfasade og trekledning i 1. etasje mot nord. Alle vinduer i fasaden ble byttet ut med «Aerogel»-polycarbonat. Det sprer lyset lenger inn i bygget uten solflekker på innsiden, som hindrer at ishockeyspillerne blendes.

Resultatet

Bygget ble ferdigstilt i 2015.

  • Einar Stig Eriksen

    Oppdragsleder

  • Solbjørg Sandve

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid